Menu
next
prev

Oblíbené rozšíření umožňující promítání např. parcelních čísel nebo typů povrchů do profilu.

Umožňuje i výpisy dotčených parcel vč. délek a délky povrchů.

 

Topologie:

  • Z čar - úseček a křivek vytvoří čistou topologii z uzavřených polygonů.
  • Umožňuje opravu přetahů a nedotahů, odstraňuje duplicity, čistí shluky uzlů (např. místo, kde se nepřesně setkávají tři a více čar).
  • Umí přečíst texty uvnitř polygonů (parcelní čísla, typ povrchu) a zapsat je do názvu polygonu nebo jiné datové položky.

 

Analýza:

Například zábor pozemků:

Z parcelní topologie a z hranice záboru umí spočítat a vypsat dotčené parcely a plochy záboru.

 

Křížení s trubní sítí:

  • Do profilu automaticky zapíše parcelní čísla nebo typy povrchů od staničení do staničení.
  • Vytvoří tabulku nebo výpis křížení vč. délek.

 

 

 

 

 

Login or Register