Menu
next
prev

Modul pro výpočty potřeby vody.

Využívá volitelně výpočetní metod:

  • Hansen-Wiliams
  • Darcy-Weisbach
  • Chezy-Maning

Potřeba vody se zadává buď ručně do jednotlivých úseků nebo podle spádových oblastí - počet obyvatel, denní spotřeba.

Umí optimalizovat potrubí podle rychlosti: Podle požadované rychlosti v potrubí Hydra nadimenzuje větve a řady.

Import a export do programu Epanet.

 

 

 

Login or Register