Menu
next
prev

Urbano Canalis je aplikace pro projektování venkovních trubních sítí pro AutoCAD, AutoCAD MAP, CIVIL 3D a BricsCAD.

 

Canalis je moderní, pružná a jednoduchá aplikace, vytvořená podle národních evropských metod projektování.
Canalis je plně zaměřen na potrubařinu a nabízí úplný soubor soubor funkcí pro projektování a analýzu.
Canalis je vyvíjen více než 18 let a je používán několika sty projektanty v mnoha evropských státech.

 

Popis hlavních funkcí::

  • Popisy – Řady, větve, úseky, uzly v situaci. Popis potrubí může obsahovat libovolnou datovou složku Canalis – průtok, spád, hloubku. Velmi variabilní a uživatelsky přístupný způsob vlastního nastavení popisů. Tematické mapy.
  • Výšky terénu – Z digitálních modelů terénu (Civil 3D nebo vlastní Terraform). Z 3D bodů a čar nebo z psaných profilů. Nivelety – Řada způsobů návrhu – v hloubce pod terénem, podle spádu, v zadané výšce, z 3D čar. Vyrovnání na spád mezi uzly nebo na zadaný spád. Spádové šachty.
  • Zadání sítě v situaci– Trasy mohou být zadány jako křivky AutoCADu nebo interaktivně. Z tras vytvoří topologii – řady, větve a úseky včetně vazeb. Síť je možné zadat do situace i z psaných profilů (Y,X,Z) vč. výšek. Úpravy sítě – přidávání, mazání, spojování, dělení a obracení směru řadů a větví. Rozsáhlé možnosti úprav výšek potrubí v uzlech, úsecích, řadech a větvích.

  • Podélné profily – Podle českých zvyklostí: tabulky, svislé popisy, měřítka, směrové poměry. Hromadné kreslení profilů celé sítě. Křížení – Canalis může definovat více sítí (voda, plyn, elektro..). Vyhledá a popíše křížení v situaci i profilech.
  • Tabulky – uživatelské výpisy, vyhledávání, třídění, zoomování. Export do různých formátů.
  • Dotazy – hledání a tabelace podle podmínek: dimenze, spád, typ, poloha.
  • Povodí a spádové oblasti – povodí a spádové oblasti lze definovat pro větší celek (řad, větev) a Canalis přiřadí odpovídající části jednotlivým úsekům sítě. Zatížení lze zadávat i ručně.
  • Průtoky – srážkový se počítá podle zadané intenzity nebo racionální metodou (křiveky ITP). Odpadní vodyprocentním výpočtem nebo podle počtu obyvatelstva.
  • Dimenzování – podle výsedků hydraulických výpočtů vybírá potrubí z katalogu. Připojení k aplikaci SWMM (Storm Management Model)

 

Login or Register